Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

ZVS driver

Zero Voltage Switching je fajn věcička, tranzistory spínají, když je napětí na nule, takže nehřejí ani při extrémních výkonech. ZVS driver funguje jako dvojčinný zpětnovazební oscilátor.


V zapojení jsem použil tranzistory IRFP460, jsou lépe dostupnější než 250ky. Transformátor má převinuté primární vinutí na 10 závitů s odbočkou uprostřed. Rezonanční kondenzátor musí být opravdu kvalitní, já jsem použil 2 × 330 nF / 1 kV paralelně od firmy WIMA. Tlumivka je vymontovaná z AT zdroje, má 14 zavitů 1 mm drátem. Rychlé diody jsou BYV29-400, ale dají se použit i jiné dostupnější např. MUR880. K napájení jsem použil převinutý 800 W MOT a usměrňovač B250C35000 (35 A). Rezistory jsem použil 5 W keramické, napěťové referenční diody (zenerovy) 2 W / 15 V. Viz obrázky.

Ochranné jiskřiště
ZVS driverem VN trafo bez ochranného jiskřiště zničíte.
Jiskřiště by mělo být mezi VN výstupem a kostrou transformátoru (vhodné studený konec VN cívky spojit s kostrou, ne však u všech typů transformátorů).
Jsou to pouhé elektrody od sebe vzdálené 1 - 3 cm, chrání transformátor před přepětím. Bez ochranného jiskřiště se transformátor buďto prošlehne vevnitř (šrot) nebo se po jeho povrchu začnou plazit výboje a transformátor shoří.

Ochranné jiskřiště


Schéma zapojení Celek Oblouk Oblouk 2 Jakubův žebřík Jakubův žebřík 2


Video - ZVS driver - tahání oblouku
Video - ZVS driver - sklo
Video - ZVS driver - Jakubův žebřík


Otestoval a na web přidal David
26.6.2007


V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.