Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

VTTC

Teslův transformátor buzený elektronkou. VTTC existuje mnoho zapojení, já jsem však použil nejčastější zapojení flyback. Flyback zapojení je založeno na chytání zpětné vazby ze zpětnovazebního (feedback) vinutí, zp. vazba je opět přiváděna na elektronkou a tak se budí primární vinutí.

Protože jsem neměl po ruce žádnou velkou elektronku ani MOT pro napájení, rozhodl jsem se pro nějakou menší verzi. Pro napájení jsem si zhotovil zdvojovač sítového napětí, který se skládal ze čtveřice elektrolytických kondenzátorů 330 µF / 200V po dvou v sérii a dvou diod 1N4007, ale protože se přehřívaly, dal jsem dvě paralelně. Měl jsem po ruce pro tento účel dobrou elektronku PL504, ale dá se použít i jiný typ například PL500. Elektronka má žhavící napětí 24 - 27 V. Rezonanční kondenzátor by měl mít kapacitu kolem 500 pF - 1,5 nF, to záleží na primární a sekundární cívce. Primární cívka by měla mít přibližně 18 závitů drátem cca 1 mm, feedback coil může mít menší počet závitů jako primární cívka, ale stačí menší průměr drátu, třeba 0,5 mm.Schéma zapojení Celek Výboj Výboj podruhé Výboj potřetí Oblouk tažený na šroubovák Střeva


Video - VTTC


Otestoval a na web přidal David
28.6.2007


V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.