Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

SGTC 2

Klasický Teslův transformátor se skládá ze dvou částí, primární a sekundární. Primární se skládá z napájecího zdroje, jiskřiště a laditelného LC členu. Frekvence primární cívky by měla být naladěna na frekvenci co nejvíce blížící se fR sekundáru. Jiskřiště spíná primární okruh, frekvence spínání by se měla pohybovat kolem 50 Hz což je frekvence při níž dosahuje sinus napájecího zdroje amplitudy. Při každém přeskoku v jiskřišti se kondenzátor vybije do primární cívky a obvod se na okamžik se rozkmitá (tlumené kmitání). Na sekundární cívce se toto kmitání indukuje, a vzniká vysokofrekvenční vysoké napětí. Takže poté, co se mi podařilo sehnat větší množství MOTů jsem se mohl dát do stavby, protože jsem v dílně měl nevyužitý „velký modrý sekundár“, který mi už dva roky oxiduje v dílně. Problém se kterým se nejspíše budete potýkat, stejně jako já je, že v domácích podmínkách nikde neseženete zásuvku, která permanentně dá 30 - 35 A a v pulzu 70 A a proto je sériově s primárami MOTů zařazena tlumivka vyrobená jak jinak než z MOTu, který má ale vyzkratovaný sekundár pro snížení impedance primáru. Ochranné jiskřiště chrání transformátory před přepětím, pronikání VN ze sekundáru do primárního okruhu. Bez něj nedoporučuji zapojovat 4 MOTy!

Ochranné jiskřiště chrání MOTy před přepětím, je to v podstatě 5 elektrod 5 mm od sebe například z drátu nebo CU trubiček.

Kondenzátor je sério-paralelní kombinace impulzních 84 nF / 1500 V kondenzátorů. V původním zapojení 3 × 7 kondenzátorů byla kapacita 36 nF. Poté co se jedna větev prorazila mám pouze 2 větve s kapacitou 24 nF.

Hlavní jiskřiště se skládá z 6ti Cu trubek o průměru 2 cm od sebe vzdálených cca 3mm.

Primární cívka je válcového typu, průměr 25 cm, celkem 9 z 4 mm měděným drátem.

Sekundární cívka je vinuta 0,6 mm drátem (s izolací 1 mm), na trubce o průměru 13 cm a výšce 80 cm.

Externí kapacita sekundáru:snižuje frekvenci sekundární cívky a zároveň "zvyšuje příkon TC" - tento jev může být způsoben jak snížením fR sekundáru tak i tím že větší elektroda vyzařuje elektrony všude dokola a nesoustředí se jen do jednoho místa, čímž se zvyšuje celkový odběr.

Schéma zapojení Výboje za světla Výboje za světla - do ukostřeného pletiva Blesky ve tmě -  boku Blesky ve tmě - z boku
MMC a jiskřiště Detail primáru MOTy a provizorní ochranné jiskřiště A výboj na závěr


Otestoval a na web přidal David
9.3.2009V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.