Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

Jiskřišťový (klasický) Teslův transformátor

Vylepšené SGTC zde.

V tomto článku popíšu můj první úspěšný Teslův transformátor (před tímhle jsme postavil Spoustu neúčinných téměř nefungujících, které ani nestojí za zmínku). Princip jiskřišťového TC je jednoduchý, skládá se z:
- Napájecího zdroje
- Jiskřiště
- Rezonančního kondenzátoru
- Primáru
- Sekundáru
- Kapacitní elektrody (torojdu)

Stručná animace


Toť vše z teorie, více naleznete např. na stránkách Rayera nebo Silvestra, viz. odkazy. V mém transformátoru sem použil pro napájená dva sériově zapojené MOTy, jako jiskřiště statické - 6 CU trubek. Rezonanční kondenzátor byl MMC, neboli jeden kondenzátor složený z několika malých Konkrétně 6 sériově a tří paralelně TC343. Primár jsem kvůli silnější vazbě použil konický se stupněm naklonění cca 16 °, 4 mm měděným drátem. Sekundár má cca 1200 z 0,2 mm drátem na 6,3 cm PVC trubce o výšce cca 26 cm. Kapacitní torojd je alobalem obalený polystyrénový věnec. Výboje dosahují délky 50 cm.Celek Primár Uvnitř Výboje

Video - SGTCVylepšené SGTC

Původní 700 W jsem nahradil 1000 W MOTy, kondenzátor je původní,
přidal jsem další toroid. Výboje kvůli vélkému napětí často létají do primáru,
málokdy je vidět, jak vyšlehnou do vzduchu.

Výboje vylepšeného SGTC Výboje 2 Výboje 3


Video - vylepšeného SGTC

Otestoval a na web přidal David
24.8.2007

Aktualizováno 14.1.2008


V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.