Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

Jakubův žebřík

Dole, v nejužším bodě žebříku naskakuje výboj. Horká plazma je tažena vzhůru po pomalu se rozšiřujících silných vodičích a nabírá na rozměrech. Nahoře se utvoří oblouk. Ten po několika ms zaniká a dole naskakuje nový výboj. Záleží na výkonu zdroje.
Jakubův žebřík se dá napájet i klasicky nabuzeným VN trafem z televize, dokonce i s zapalovací cívkou. Oblouky nejsou tak horké a vodiče mohou být mnohonásobně tenčí a delší, než u žebříku napájeného MOTem. Tento jev stoupající plazmy se objevil ve filmech jako Franknstein aj.

Zajímavost: Pokud použijete měděný vodič, barva výboje bude jiná, než když použijete vodič hliníkový.ZVS žebřík ZVS plazma Zanikající a znovu se rodící výboj Stoupající plazma Žebřík s pžehnaně velikým výkonem Plazma obmotává oba vodiče Zánik Oblouk


Video - ZVS žebřík

Nevíme jistě, zdali je oficiální název Jakobův nebo Jakubův žebřík. Jiný web, jiný název. Každopádně anglicky se nazývá Jakob's Ladder.

Společně článek zpracovali Jerry & David
24.7.2007


V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.