Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

Výroba MMC kondenzátoru

MMC je zkratka anglického "Multi Mini Capacitor" což v překladu znamená "mnoho malých kondenzátorů" tedy kondenzátor složený z malých kondenzátorů.
Jedná se o náhražku, která poslouží v situacích, kdy je potřeba zvláštních parametrů kondenzátoru. Velký procházející proud, velká kapacita, nebo velká dielektrická pevnost.

U SGTC je potřeba, aby měl kondenzátor kapacitu několik desítek nF (i více) a přitom dostatečnou dielektrickou pevnost a to v řádech tisíců (i desítek tisíc) voltů.

Coil gun. Zde je potřeba co největší kapacity v řádech desítek mF s optimální dielektrickou pevností, většinou kolem 50 - 400 V.

Třetí případ je ZVS driver nebo indukční ohřev. U těchto zapojení je potřeba rezonančního kondenzátoru s dostatečně velkým zdánlivým výkonem. Pokud by se zde použily nekvalitní kondenzátory, pravděpodobně by se po chvíli přehřály, nafoukly a shořely.

Jelikož se jedná o pouhé skládání kondenzátorů, návod na výrobu MMC je velice primitivní, potřebujete znát 2 nebo 3 vzorce a můžete stavět.

K paralelnímu řazení kondenzátorů není co dodat. Jednoduše se sečtou kapacity všech použitých kondenzátorů tedy:


U sériového řazení kondenzátorů platí, že výsledná kapacita bude menší, než kapacita kteréhokoli z nich. Nikdy nemůže vyjít kapacita 500 nF když je použit kondenzátor menší, nebo roven 500 nF. Vzorec:


Pokud počátáte C, vyjde převrácená hodnota. Je potřeba číslo "1" dělit výsledkem, nebo na kalkulačce zvolit výsledek na -1 (x-1)

Stvořil jsem jednoduchou kalkulačku pro MMC. Pro lepší pochopení kalkulačky se podívejte na první obrázek.
Jako příklad uvedu mé MMC - Celkem 52 kondenzátorů na 6300 V, s kapacitou 6,8 nF, po dvou v sérii, 26 paralelních větví. Vychází 88,4 nF.

Používejte desetinnou tečku a zadávejte pouze čísla.

Kondenzátorů v sérii:
Kapacita jednoho:
Paralelních větví:
Dielektrická pevnost jednoho [V]:


Návod počítání MMC na kalkulačce Schéma mého MMC, bez ochranných rezistorů Skládání kondenzátorů Přidávání ochranných rezistorů Celek - 90 nF


Otestoval a na web přidal Jerry
20.1.2008V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.