Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

Výroba plošných spojů fotocestou

Fotocestou se dají vytvářet velice přesné narozdíl od nažehlování toneru a vzhledově pěkné tištěné spoje, je použitelná jak na jednostranný tak i na oboustranný tištěný spoj.
Je to jednoduché, uřízneme si kus cuprextitu pro jistotu cca o 3mm na všech stranách větší,
a po velice důkladném očištění, naneseme fotoemulzi, schnutí fotoemulze můžeme urychlit
zvýšení teploty na 75°C (ne více, došlo by k poškození emulze) například v horkovzdušné
troubě (nikoli mikrovlné!), ale pořád musíme dbát na to aby nebyla emulze zbytečně vystavována světlu. Já jsem to vyřešil například vytvořením "alobalové kapsy", do které se cpx strčí a uzavře čímž se vyřeší jak problém se osvětlováním v troubě tak i prachem, který na nezaschnuté emulzi dělá paseku. Schnutí fotoemulze v pokojové teplotě je cca 1 den, zatímco při 75°C už je to jen +/- 20minut. Pak už stačí sehnat dostatečně silný zdroj UV, v mém případě rtuťový hořák z pouličního osvětlení, doba expozice závisí na průhlednosti použitého materiálu pro předlohu, viz níže.

Papírová předloha: je třeba sehnat něco pro zlepšení průhlednosti, např. olej, já osobně používám Transparent 21, určený přímo pro tento účel. Papírová předloha vyžaduje s 80W výbojkou 25 minut expozice a také počítat s tím, že s papírem nelze vyrábět žádné příliš složité spoje (příliš tenké nebo moc blízko u sebe), inkoust se na papíře i na sebelepší tiskárně rozpíjí a laserová tiskárna neudělá dost silnou vrstvu. Nicméně já většinou používám naolejovaný papír z důvodu lepší dostupnosti a rychlosti.

Předloha na pauzovacím papíře: ta se mi absolutně neosvědčila, rozpíjí se na inkoustové tiskárně a na laserovce nedosáhnu dostatečného množství toneru, dochází k prosvítání a při vytisknutí 2x a slepení dochází ke špatné průsvitnosti materiálu. Pauzovací papír již z těchto důvodů nepoužívám.

Průhledná fólie: je nejideálnější řešení pokud jde o kvalitu, časově relativně náročné. Průhledné fólie můžeme mít dvojího typu dle tisknutí: na laserovce, inkoustovce. Obě mají něco pro i proti. Předloha na inkoustovce dobře kryje, neprosvítá na druhou stranu musí schnout cca +/- 12h, může docházet k rozpíjení. Předloha potisknutá tonerem sice nemusí schnout, nerozpíjí se, ale zato je příliš tenká a prosvítá, předloha se musí vytisknout nejméně 2x a přelepit přesně přes sebe, což prosvítání zabrání. S oběma foliemi je doba expozice (pro mou 80W výbojku) cca 15 minut.

Nanesení fotoemulze: možné například pomocí RGHE, tato možnost se mi osvědčila nejlépe, fotoemulze se nanese rovnoměrně až do krajů, vyžaduje nanášení ve 2 až 3 intervalech, které jdou cca 5s po sobě. To však odhadnete při nanášení, je to z důvodu, aby přebytečná fotoemulze nekapala z DPS. Další možností je vodorovné nanášení, na nějaké rovné ploše a nebo chcete-li být opravdu přesní tak například na misce s vodou, na které plave např. polystyren na který posadíte cuprextit :-).

Poloha předlohy při osvitu (strana BOTTOM): doporučuji při tisku předlohu nepřevracet, ale při osvitu jí dát stranou tisku na DPS (tím jí převrátíte), je to z důvodů, aby předloha byla skutečně co nejblíže fotosenzitivní vrstvě, aby nevznikala zbytečně mezera, kudy může UV nežádoucně pronikat.

Poloha předlohy při osvitu (strana TOP): zde předlohu naopak převraťte, je to z téhož důvodu jako u strany BOTTOM, aby byla předloha nejblíže k foto-vrstvě.

Mno a na závěr sem si dovolil menší ukázku, z dřívějších dob, jak by mohl takový tištěný spoj vypadat a jak toho dosáhnout.

Expozice UV výbojkou Leptání v roztoku chloridu železitého Ořezání přebytečného cuprextitu Očištění od fotoemulze Chemické postříbření Postříbřeno


Dnes

Dnes nedoporučujeme používat fotoemulzi. Nemáme dobré zkušenosti kvůli snadnému znečištění prachovými částicemi, problémem rovnoměrně pokrýt DPS a cenou, která se dnes vyrovná DPS s již nanesenou vrstvou.

Otestoval a na web přidal David
26.12.2008
Aktualizoval 11.6.2011V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.