Elektrolab
Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

Výpočet předřadného rezistoru k LED diodě

Výpočet předřadného rezistoru k LED diodě pro běžného elektronika není nic složitého. Těm, co neví jak na to se to pokusím vysvětlit v následujících řádcích s několika obrázky a kalkulačkou.
Původně jsem měl v plánu uvést tabulku s barvami LED diod, ale při shlédnutí několika katalogů jsem dospěl k závěru, že se napětí na různých typech (stejné barvy) liší i o volt, nebo proud podle svítivosti o ± 10 mA. Je tedy lepší si zjistit údaje o kupované součástce.
Pokud nevíte zapojení vývodů, na Wikipedii je samotná součástka dobře popsána, ale dejte si pozor na tvrzení, že menší elektroda (uvnitř plastu) je +! Není to vždy pravidlem.

Legenda:
R - rezistor
UR - napětí na rezistoru
IR - proud protékající rezistorem
D - dioda
UD - napětí na diodě
ID - proud protékající diodou
UZ - napětí zdroje

Při zapojení jedné LED diody Sériové, paralelní a sério-paralelní zapojení

Tedy při sériovém zapojení se počtem diod násobí UD a při paralelním zapojení se násobí ID.

Příklad:
Napětí baterie je 12 V a z katalogu máme tyto údaje: napětí na LED diodě = 2 V a maximální možný proud protékající diodou je 20 mA. Určete velikost odporu předřadného rezistoru.

Nejprve spočítáme napětí na rezistoru odečtením napětí na diodě od napětí zdroje.

U na rezistoru = 10 V,

Za druhé pomocí ohmova zákona vypočítáme odpor rezistoru. Za U dosadíme již vypočtené napětí na rezistoru (10 V) a za I dosadíme proud, který smí diodou protékat (20 mA = 0,02 A). Pozor na proud v mA! Pokud dosadíme 20, vyjde nesmysl. Kalkulačka pod článkem už počítá s mA.

R rezistoru = 500 Ω,

Pokud počítáme se zapojením (spíše paralelně) více diod, nebo máme výkonné LED moduly, je vhodné si dopočítat výkonovou ztrátu na rezistoru. Toto číslo se vždy zaokrouhluje nahoru. Například pokud vyjde P = 1,1 W - je vhodné zakoupit minimálně 2 W rezistor, 1W by se přehříval a nemuselo by to dopadnout šťastně.
Pokud chceme mít jistotu, dosadíme napětí zdroje UZ, ale postačí i napětí na rezistoru UR.

P rezistoru = 0,2 W.

Kalkulačka:

Napětí zdroje UZ [V]:
Napětí na diodě UD [V]:
Proud protékající diodou ID [mA]:

Pokud by chtěl někdo vyzkoušet něco jiného, může zkusit tento způsob.Otestoval a na web přidal Jerry
25.12.2008V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.