Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

Indukční ohřev 2

Indukční ohřev je zdrojem velmi silného rušení. Autor článku nebere zodpovědnost za rušení způsobené kopiemi tohoto zařízení, újmu na zdraví nebo majetku.


Druhá verze indukčního ohřevu. Tentokrát je LC člen zapojený přes oddělovací feritové trafo 20:2.
Použil jsem zde výkonovou část (polomost) ze SSTC 2 , ale místo primární cívky jsem napojil oddělovací trafo s rezonančním členem. Budící obvod jsem nahradil jiným, viz schéma.
Paralelně na rezonanční člen je zapojená LED dioda přes 5 kΩ rezistor, která signalizuje správné vyladění obvodu.
Rezonanční kondenzátor je složen z 6ti paralelně zapojených 470 nF / 630V tedy celkem 2820 nF.
Rezonanční cívka má 9 závitů 1,5 mm drátem o průměru 3 cm. Sériově s indukčním ohřevem je zapojena 800 W žárovka jako omezovač proudu. Oddělovací trafo má 22 závitů 1,5 mm kablíkem na primární straně a 2,5 z 1,6 mm drátem na sekundární straně na feritovém jádru z TV VN trafa. Rezonanční kmitočet je kolem 40-70 Khz.
Můj indukční ohřev neohřívá nijak extra rychle, ale 6 mm tyčku ohřeje za 15 s (při zvýšení výkonu) a 4 mm za cca 8 s, 1 mm hřebík za 3 s.Schéma Rezonanční obvod + blokovací kondenzátor Ohřívání železného projektylu z Coil Gunu Projektil - vypnutý ohřev Projektil - vyndaný z cívky Rozžhavení šroubu
Šroub - vyndaný z nové, horizontální cívky Šroub - ohnutý v kleštích Rozžhavená Koruna česká Koruna - ve tmě Koruna - po delší době Rozžhavení dalšího šroubu


Video - Indukční ohřev 2.Ostetoval a na web přidal David
6.1.2008


V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.