Elektrolab
wz
  • Jedeme pod
  • Firefox
  • Chrome
  • Opera

Bezdrátově napájené LED 2

Po nějakém čase od zveřejnění článku o našem 1. přenosu energie bez drátu, jsem se rozhodl stavět znovu, ale s větší účinností, což se mi po několika dnech experimentování také povedlo, ikdyž pořád to není ono. Proto čekejte i 3. díl přenosu, který se na Elektrolabu objeví, až dosáhneme ještě větší účinnosti.

Přenos jede asi tak na 25 cm při plném svitu led diody. Tranzistor IRF540 je zapojený jako zesilovač třídy E. Paralelní rezonanční kondenzátor na FETa by měl být kvalitní, když se vysílač rozladí, trand i kondenzátor se dost hřejí. Z kondenzátoru se mi i jednou čudilo, samozřejmě nepřežil.
Pro experimentování jsem si celý obvod postavil jen na nepájivém poli.
Pro napájení jsem použil zdroj 12 V, rezonanční frekvence je kolem 320 kHz. Pokud se vše správně vyladí, nevzniká takové rušení okolních zařízení jako u prvního přenosu, který když se zapnul, nešlo TV ani rádio. Tranzistor vyžaduje chlazení a to chladičem ± 100 cm2.

Jako nejlepší spotřebič se ukázala modrá LED, přestože je na vyšší napětí, stačí jí malý proud.
Paralelně na D (odtok) - S (zdroj) FETa je připojen 20 nF kondenzátor, stejně jako u přijímače, kde je paralelně na cívku.

Oscilátor
Oscilátor je s VCO 4046. Za něj je potřeba dát posilovací tranzistory, já jsem použil BC547 a BC557 zapojené jako komplementární zesilovač [?]. Báze jsou spojené s výstupem 4 (u VCO 4046). Kolektor je napojený na G (bránu) FETa.

Vysílač
Co se týká feritového jádra, dal jsem tam 4 ferity z TV VN transformátorů, pokud jich máte víc dejte víc, ale tím se to celé rozladí a bude se muset znovu doladit. Na vysílači i přijímači musí být stejný počet závitů, stejný kondenzátor a stejně velké feritové jádro ve stejné poloze.

Přijímač
Přijímací cívka je přesnou kopií vysílací cívky, na polaritě záleží.

Účinnost
V minulé verzi na rozsvícení led na 3 cm bylo zapotřebí až 20 W. Pokud je tento vysílač doladěný, odběr je pouhých 120 mA při 12 V.
Při rozladění až 2,5 A.
V téhle verzi je potřeba pouze 1,2 W a to na 25 cm. Takže účinnost oproti předešlé verzi je značná. Ovšem kvůli tomu je i větší příjicí cívka (anténa). Změnou kondenzátorů nebo cívek můžete změnit přenosovou frekvenci. Ubráním závitů nebo zmenšením průměru cívky můžete zvětšit přenosovou frekvenci, a tím i zefektivnit přenos. Zvýšením napětí by se dal vysílači vnutit větší výkon a tím i delší dosah přenosu, to už si pak ale vyžaduje patřičnou úpravu, FET na vyšší napětí a vysokonapěťové impulzní kondenzátory, které jsou paralel na D - S. Bohužel, tento jednoduchý přenos energie nefunguje přes kovové předměty jako třeba železný plech, ale přes dřevěný stůl ano.

Schéma zapojení Pohled na celé zapojení Oscilátor Vysílač Přijímač Svit LED diody Zapnutý přenos


Otestoval a na web přidal David
21.1.2008


V případě jakýchkoliv připomínek nebo dotazů pište zde.